Algemene informatie

Voor onze algemene voorwaarden bekijk de volgende links:

Aansprakelijkheid

Hoewel gestreefd is naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de beschikbare gegevens, moet er van uitgegaan worden dat deze brochure slechts indicatief is. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De gegevens (bedragen, jaartallen, omschrijvingen etc.) zijn verkregen door mondelinge overdracht. Het ontvangen van deze verkoopinformatie is geen vrijwaring voor de kandidaat-koper, die heeft zijn onderzoek plicht naar alle zaken die voor hem van belang zijn. De Nederlandse eigenaar c.q. verkoper neemt de volledige verantwoordelijkheid voor de verstrekte verkoopinformatie en u desgewenst verder informeren over alle ins en outs van het vastgoed, de locatie en haar omgeving. De verantwoordelijkheid van de makelaar TIM Vastgoed beperkt zich tot het juist publiceren van de door de verkoper verstrekte verkoopinformatie en correct doorgeven aan de verkoper van contactgegevens van de kandidaten. Wij vertrouwen erop u hiermee correct te hebben geïnformeerd en hopen u enthousiast te hebben gemaakt voor deze woning. Neem met ons contact op om meer informatie te ontvangen en het maken van een afspraak voor een bezichtiging.

Aanvaarding

In onderling overleg.

BEZICHTIGING

Uitsluitend na afspraak met de makelaar. Vanwege de afstand tot ons kantoor worden de bezichtigingen, onderhandelingen en afhandeling door de Nederlandse eigenaar zelf uitgevoerd.